Ubezpieczenie medyczne w podróży

Wybierając się na wycieczkę za granicę obowiązkowo zabierz ze sobą kartę EKUZ, która uprawnia do podstawowej i niezbędnej opieki medycznej. Sama karta jednak nie jest wystarczająca i nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego. Podpowiadamy, jak zapewnić sobie kompleksowe świadczenia medyczne podczas wakacji.

Ubezpieczenie na podróż

Wyjeżdżasz za granicę i zastanawiasz się jakie ubezpieczenie wybrać? Przede wszystkim najpierw określ dokładny kierunek podróży i to z jakich atrakcji i środków transportu będziesz korzystać. Karta EKUZ upoważnia Cię jedynie do skorzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Karta EKUZ nie uwzględnia leczenia planowego i nie w każdej sytuacji zapewni nam bezpłatną pomoc medyczną. Gdy przebywasz w innym kraju będą Cię obowiązywać takie same zasady korzystania z usług medycznych, jak obywateli danego państwa. Przed wyjazdem lepiej sprawdzić, jakie zasady obowiązują w kraju, do którego się wybieramy i za jakieś świadczenia będziemy musieli zapłacić. Ceny i zakres różni się w zależności od kraju. Posługując się kartą EKUZ, można bezpłatnie skorzystać ze wszystkich świadczeń, gdy lekarz wskaże, że są niezbędne. Jeśli nie masz przy sobie karty EKUZ i skorzystasz z usług służby zdrowia również jesteś zobowiązany do uiszczenia opłaty. Jednak po powrocie do Polski możesz ubiegać się w NFZ o zwrot poniesionych kosztów.

EKUZ nie pokrywa:

 1. Pełnych kosztów leczenia.
 2. Leczenia w placówkach publicznych i prywatnych.
 3. Kosztów akcji ratowniczych.
 4. Transportu pacjenta do Polski.
 5. Wypadków związanych z uprawianiem sportów ekstremalnych.

Jeśli chcemy być pewni, że mamy dostęp do pełnych świadczeń medycznych za granicą musimy wykupić odpowiednie prywatne ubezpieczenie medyczne.

Jakie ubezpieczenie turystyczne na wyjazd wybrać?

W większości krajów na świecie nie obowiązuje EKUZ i bezwzględnie powinno się wtedy wykupić ubezpieczenie turystyczne zdrowotne. Koszt takiego ubezpieczenia nie jest wysoki a kwota zależy od sumy ubezpieczenia. Przyjrzyj się dokładnie zakresowi świadczeń, które ubezpieczyciel zapewnia czy spełnia Twoje wymagania. Najważniejsze świadczenia to: zwrot koszów w przypadku rezygnacji z podróży, pomoc w przypadku zagubienia dokumentów i bagażu, powrót do kraju w przypadku choroby bądź nieszczęśliwego zdarzenia. Przy wyborze ubezpieczenia podróżnego istotne jest zwrócenie uwagi przede wszystkim na wysokość gwarantowanej sumy kosztów leczenia. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa ta suma, tym bardziej bezpieczny będzie podróżnik. Polisa powinna również obejmować koszty leczenia, koszty ratownictwa, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz podstawową pomoc assistance. Jeśli planujesz skorzystać z dodatkowych aktywności, przyda się rozszerzenie o uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych.

Zwróć również uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Są wyjątkowe okoliczności w których ubezpieczenie turystyczne nie zadziała, takie jak:

 • działania wojenne, zamieszki, ataki terrorystyczne,
 • udział ubezpieczonych osób w nielegalnych strajkach,
 • złamanie prawa przez ubezpieczonego – usiłowanie lub popełnienie przestępstwa,
 • próby samobójcze lub samookaleczenia,
 • szkody wyrządzone osobom najbliższym,
 • spowodowanie wypadku samochodowego na skutek umyślnego działania (np. w celu wyłudzenia odszkodowania),
 • brak adekwatnego do okoliczności rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej (np. uprawianie sportów ekstremalnych i sportów wysokiego ryzyka przy posiadaniu jedynie podstawowej wersji polisy),
 • zdarzenia, które spowodowały klęski żywiołowe w miejscu pobytu ubezpieczonego,
 • tzw. wyłączenia medyczne – towarzystwo nie pokryje kosztów leczenia związanych np. z usuwaniem ciąży czy korzystaniem z medycyny niekonwencjonalnej,
 • eksplozja atomowa, napromieniowanie radioaktywne,
 • choroby przewlekłe – warto sprawdzić, czy jest to ryzyko wyłączone, czy jest w zakresie ubezpieczenia

Również są przypadki, gdy ubezpieczyciel może nam odmówić wypłaty odszkodowania. Do takich sytuacji należą wypadki do których doszło pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub działaliśmy umyślnie i nie zadbaliśmy należycie o swoje bezpieczeństwo.

Oczywiście tabele wyłączeń poszczególnych ubezpieczycieli mogą się od siebie różnić, gdyż każdy z nich indywidualnie ustala tego typu zapisy w umowie, ale muszą być one zgodne z obowiązującym prawem.

Jeśli chcemy skorzystać ze świadczenia od razu w momencie zdarzenia, należy kontaktować się z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela i zgłosić szkodę. Możesz również pokryć koszty samodzielnie i ubiegać się później o zwrot od ubezpieczyciela jednak w takim przypadku musisz przedstawić recepty, faktury i rachunki wystawione np. w szpitalu lub gabinecie lekarza, które potwierdzają wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego i uprawniają nas do zwrotu poniesionych wydatków.

Ubezpieczenie zdrowotne zagranicą zapewnia nam należytą opiekę i nie musimy się martwić o to czy będzie nas stać na pokrycie kosztów usług medycznych.

Szukasz ubezpieczenia turystycznego na wyjazd? Zapytaj doradcę GSU o różne oferty kilkunastu Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego