Ubezpieczenie na wypadek pożaru

Ochrona domu lub mieszkania na wypadek pożaru, to jeden z najbardziej podstawowych zakresów każdego ubezpieczenia nieruchomości. To właśnie ogień jest jednym z największych zagrożeń dla domu oraz jego wyposażenia, dlatego warto dobrze się przed nim zabezpieczyć. Poza zastosowaniem środków ochrony przeciwogniowej i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, nieocenionym wsparciem będzie odpowiednie ubezpieczenie.

Ubezpieczenia nieruchomości, które może kupić każdy jej właściciel, posiadają ochronę na wypadek pożaru w podstawowym zakresie. Ryzyko wystąpienia ognia nie jest więc najważniejszym czynnikiem wpływającym na cenę ubezpieczenia. Pod uwagę brane będzie również:

 • położenie nieruchomości
 • szkody z przeszłości
 • liczba mieszkańców
 • rodzaj budulca
 • rodzaj pokrycia dachowego
 • palenie wewnątrz nieruchomości tytoniu
 • rok budowy
 • wartość nieruchomości oraz jej wyposażenia
 • pomieszczenia dodatkowe (garaż, szopa)
 • ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej (przez właściciela lub inne osoby)

 

Jak wybrać ubezpieczenie na wypadek pożaru?

Podczas zakupu ubezpieczenia domu lub mieszkania nie można zaznaczyć osobnego zakresu na wypadek pożaru. Dlatego wybierając polisę należy mieć na uwadze przede wszystkim:

 • sumę ubezpieczenia murów
  Suma ubezpieczenia, czyli kwota na jaką opiewa polisa, najczęściej określana jest na podstawie wartości nieruchomości. Warto zwrócić uwagę na to, aby była ona odpowiednio wysoka (realna), ponieważ dzięki temu w razie utraty domu w ogniu, odszkodowanie w pełni pokryje koszt jego odbudowy.
 • sumę ubezpieczenia ruchomości domowych
  Ruchomości domowe to nic innego jak jego wyposażenie, czyli wszystkie rzeczy, które posiada właściciel nieruchomości. Kupując ubezpieczenie warto zwrócić uwagę na to, jak wysoka będzie kwota, na jaką opiewać będzie ta część polisy.
 • ustalanie wartości chronionego mienia
  Zdarza się, że odszkodowanie ustalane jest na podstawie wartości utraconego mienia. Przy podpisywaniu umowy warto zwrócić uwagę, czy będzie to wartość odtworzeniowa (cena, jaką w obecnym momencie trzeba zapłacić za przedmiot lub materiały tego samego rodzaju, gatunku i jakości), rzeczywista (od cen obowiązujących w chwili zdarzenia odlicza się zużycie przedmiotów obliczane na podstawie ich wieku), rynkowa (średnia rynkowa wartość straconych rzeczy).

 

Jak określa się sumę ubezpieczenia? 

Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający na podstawie wartości swojej nieruchomości. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę nie tylko mury, ale także wyposażenie, m.in. drzwi, okna, tapety, panele, płytki, sprzęt RTV i AGD, meble, itp. Ponieważ w różnych firmach różnie rozbija się sumę ubezpieczenia wiedz, że istnieje taki podział, jak:

 • mury
 • stałe elementy wyposażenia (tynki, tapety, okna, drzwi, płytki, wykładziny, instalacja wodno-kanalizacyjna itp.),
 • mienie ruchome (meble, sprzęt sportowy, RTV i AGD, odzież itp.).

 

Wyłączenia odpowiedzialności w razie pożaru

Choć ubezpieczenie na wypadek pożaru zawsze znajduje się w podstawowym zakresie ubezpieczenia domu lub mieszkania, nie należy zapominać, że są sytuacje, w których polisa nie zadziała i szkody trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni.
Ubezpieczenie nie zadziała jeśli:

 • przyczyną było lekkomyślne zachowanie mieszkańców domu (rażące niedbalstwo), np. pozostawienie świeczki w pobliżu materiałów lub też używanie w domu otwartego ognia
 • szkoda powstała w domu niezamieszkanym przez okres np. większy niż 90 dni, przeznaczonym do rozbiórki lub nie spełniającym podstawowych norm technicznych (np. brak obowiązkowych przeglądów instalacji)
 • szkoda została spowodowana przez mieszkańca nieruchomości, który był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
 • przyczyną są wady materiałów użytych do budowy lub wykończenia domu, wady konstrukcyjne i błędy projektowe.

 

Straty wywołane przez ogień potrafią być ogromne. Pożar może doszczętnie zniszczyć nawet cały dobytek. W takiej sytuacji nie tylko ciężko pogodzić się ze stratą, ale i trudno wyremontować i ponownie wyposażyć mieszkanie.

Ubezpieczenie mieszkania od pożaru, w razie takiego zdarzenia, pozwala uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Pieniądze można więc przeznaczyć na pokrycie szkód i przywrócenie poprzednich warunków bytowych.

 

Szukasz dopasowanego do swoich potrzeb ubezpieczenia? Skontaktuj się z najbliższym oddziałem GSU: http://gsu.pl/agenci/