Ubezpieczenie podróży służbowej

Nawet podczas krótkiej delegacji może przydarzyć się nam niespodziewany wypadek czy zachorowanie. Warto więc pomyśleć o stosownym ubezpieczeniu. Tym bardziej, że pracodawca nie ma obowiązku zakupu polisy chroniącej pracownika na czas podróży.

Pierwszym zabezpieczeniem się przed kłopotami ze zdrowiem za granicą jest EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Potwierdza ona, że jest się ubezpieczonym w Polsce oraz upoważnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej i EFTY.

Należy jednak pamiętać, że w wielu krajach europejskich opieka zdrowotna jest darmowa tylko w części – nie płaci się za podstawową pomoc ratującą zdrowie i życie, natomiast pozostałe usługi pokrywa się z własnej kieszeni. A te potrafią być naprawdę drogie. Również transport powrotny pacjenta do kraju nie wchodzi w zakres refundowanych świadczeń. Warto zatem wyrobić przed podróżą EKUZ, ale koniecznie trzeba połączyć ją z dodatkowym ubezpieczeniem podróży.

 

Dlaczego warto ubezpieczyć się na wyjazd służbowy?

Wypadki chodzą po ludziach. Każdy z nas może złamać nogę czy mieć dolegliwości żołądkowe, czasem nawet nasza ostrożność i zdrowy rozsądek nie ochronią nas od wypadku czy kradzieży. Koszty leczenia za granicą są wysokie, dlatego lepiej, żeby pokrył je ubezpieczyciel. W razie wypadku czy kradzieży, także możemy liczyć na wsparcie finansowe oraz informacyjne.

Bardzo często to właśnie pracodawca pokrywa koszty ubezpieczenia pracownika wyjeżdżającego w delegację, mimo że nie jest to jego obowiązkiem. Leży to jednak w jego interesie. Opłacając składkę za ubezpieczenie bagażu, pracodawca chroni przede wszystkim własne interesy, gdyż w podróży służbowej pracownik oprócz rzeczy osobistych, posiada również przedmioty należące do firmy, np. dokumentację techniczną, laptopa, telefon komórkowy, itp. Jeśli natomiast chodzi o koszty polisy z tytułu odpowiedzialności cywilnej, to w tej kwestii także pracodawca ma na celu ochronę swoich interesów, ponieważ zgodnie z art. 120 § 1 Kodeksu pracy, w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązanym do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.

 

Zakres polisy na podróż służbową

Ubezpieczenie zagranicznej delegacji przede wszystkim powinno obejmować takie elementy, jak:

  • koszty leczenia (w Europie na minimum 20 000 EUR, poza Europą od 40 000 EUR w górę)
  • NNW
  • Assistance
  • ubezpieczenie bagażu (zwłaszcza drogocennych, firmowych urządzeń elektronicznych, np. laptopa, tabletu itp.)
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają dokupienia rozszerzenia dla osób wykonujących pracę za granicą, częściej dotyczy to jednak pracy fizycznej.

 

Koszt ubezpieczenia podróży służbowej

Cena ubezpieczenia podróży służbowej zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego, wybranego pakietu oraz dodatkowych rozszerzeń. Kluczową kwestią jest także czas pobytu. Ceny za ubezpieczenie rozpoczynają się już od kilkunastu złotych za tydzień.

Dla firm, w których pracownicy często są wysyłani w delegacje zagraniczne, ubezpieczyciele mają wygodne polisy zawierane nawet na rok, które chronią podróżujących, bez konieczności każdorazowego ubezpieczania się na każdy wyjazd oddzielnie. Pracodawca zobowiązany jest wtedy prowadzić ewidencję takich osób  i ich wyjazdów, ale bez wątpienia, znacznie ułatwia to proces ubezpieczania pracowników podczas częstych wyjazdów służbowych.