Usługa sąsiedzka dla seniorów

W dzisiejszych czasach, kiedy tempo życia staje się coraz szybsze, a relacje społeczne mogą czasami ulec osłabieniu, istnieje coraz większa potrzeba stworzenia wspólnotowych struktur wspierających naszych starszych mieszkańców. W Polsce, usługa sąsiedzka dla seniorów staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, zapewniając wsparcie, towarzystwo i poczucie bezpieczeństwa w codziennym życiu.

1 listopada 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza m.in. usługi sąsiedzkie jako nową formę usług opiekuńczych. Gminy, które zdecydują się realizację tej formy wsparcia dla samotnych osób starszych, będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów. Program nie jest obowiązkowy, samorząd będzie decydował o formie, zakresie i wymiarze podejmowania współpracy z opiekunami-sąsiadami (w większości przypadków podstawą takiej współpracy będzie umowa zlecenie lub wolontariat). Gmina może również zlecić realizację programu organizacji pozarządowej.

Dofinansowanie usługi dla seniorów

Chociaż usługi sąsiedzkie będą finansowane ze środków gminy, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2024. Jego budżet to 50 mln zł.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce, zarówno miejskich, wiejskich, jak i miejsko – wiejskich.

Na czym polega usługa dla seniorów?

Usługa sąsiedzka dla seniorów opiera się na prostym, ale wysoce skutecznym modelu wspólnotowym, w którym sąsiedzi angażują się w pomoc i wsparcie dla osób starszych mieszkających w ich okolicy. To nie tylko sposób na przeciwdziałanie izolacji społecznej i samotności seniorów, ale także na budowanie silniejszych więzi społecznych między mieszkańcami danej okolicy. Osoba, która pomaga może zgłosić się do swojej gminy po środki pieniężne. Każdy samorząd ma własne zasady dotyczące usługi dla seniorów z którymi należy się zapoznać.

Jednym z kluczowych elementów usługi sąsiedzkiej jest regularny kontakt sąsiadów z osobami starszymi. Często obejmuje to drobne codzienne czynności, takie jak zakupy spożywcze, pomoc w poruszaniu się po mieście, czy też proste naprawy domowe. Ale to także możliwość spędzenia czasu razem, rozmowy przy filiżance kawy lub spaceru po parku. Dla wielu seniorów taka bliskość i zaangażowanie sąsiadów mają ogromne znaczenie, dając im poczucie, że są częścią społeczności i że mają wsparcie w razie potrzeby.

Kto może udzielać odpłatnych usług sąsiedzkich dla seniorów?

Jak się okazuje, może to być niemal każdy. Są oczywiście wskazane pewne wymagania. Osoba świadcząca pomoc sąsiedzką musi:

  • Być pełnoletnia;
  • Mieć ukończony kurs pierwszej pomocy;
  • Mieszkać w okolicy miejsca zamieszkania seniora – co ważne, nie razem z nim;
  • Zostać zaakceptowana zarówno przez organizatora usług sąsiedzkich, jak i samego seniora, co jest również dość zrozumiałe.

Taka osoba nie może być członkiem rodziny seniora. Jak widać, zasady te nie są zbyt wygórowane, a znajomość pierwszej pomocy jest istotna, gdyż w razie potrzeby trzeba umieć nieść pomoc osobie starszej — a taka jest w większym stopniu narażona na różnego rodzaju problemy zdrowotne i życiowe. Warto jednak zaznaczyć, że zakres beneficjentów usług sąsiedzkich może być dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz wymagań lokalnych społeczności.

Kto może skorzystać z usługi sąsiedzkiej?

Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługa sąsiedzka dla seniorów w Polsce często opiera się na inicjatywach lokalnych grup społecznych, organizacji charytatywnych lub wolontariackich. Może to być również inicjatywa indywidualna, gdzie pojedynczy sąsiedzi angażują się w pomoc osobom starszym w swoim otoczeniu. Ważne jest, aby takie działania były wspierane zarówno przez władze lokalne, jak i społeczność, aby zapewnić trwałość i skuteczność programów sąsiedzkich.

Zalety usługi sąsiedzkiej dla seniorów

Warto podkreślić, że usługa sąsiedzka dla seniorów nie tylko korzystnie wpływa na życie osób starszych, ale również przynosi korzyści całej społeczności lokalnej. Tworzy więź solidarności i wzajemnego zaufania między sąsiadami, co może prowadzić do lepszego funkcjonowania społeczeństwa jako całości.

Jednym z wyzwań, przed którymi stoi usługa sąsiedzka dla seniorów w Polsce, jest zapewnienie odpowiednich zasobów i wsparcia dla osób zaangażowanych w te działania. Konieczne jest także podjęcie działań mających na celu promowanie takich inicjatyw i zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeb osób starszych i korzyści płynących z budowania wspólnotowych struktur wsparcia.

Wraz z starzejącym się społeczeństwem, rośnie również potrzeba tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę jakości życia seniorów. Usługa sąsiedzka dla seniorów w Polsce stanowi jedno z takich rozwiązań, które nie tylko przynosi korzyści osobom starszym, ale również wzmacnia społeczność lokalną i promuje wartości solidarności oraz wzajemnego wsparcia. Dlatego też warto kontynuować rozwój i promowanie takich inicjatyw, aby zapewnić godne i pełne życie naszym starszym mieszkańcom.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/uslugi-sasiedzkie-od-1-listopada-br

Szukasz zabezpieczenia finansowego na emeryturę? Chcesz korzystać bez limitów z pomocy medycznej i usług assistance dla seniorów? Zgłoś się do Doradcy GSU, który przybliży Ci szczegóły korzystnych ubezpieczeń dla seniorów, bez konieczności wypełniania ankiety medycznej.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

Tagi