W czym pomaga Rzecznik Finansowy?

Są takie sytuacje, kiedy osoby ubezpieczone nie wiedzą jakie przysługują im prawa, oraz nie zgadzają się z decyzjami towarzystw ubezpieczeniowych. Właśnie wtedy warto zgłosić się do Rzecznika Finansowego, który pomaga w rozpatrywaniu reklamacji skierowanych do podmiotów rynku finansowego. W artykule wyjaśniamy, czym zajmuje się taka osoba oraz jak może Ci pomóc.

Rzecznik Finansowy (kiedyś nazywany Rzecznikiem Praw Ubezpieczonych) to instytucja, która została powołana do życia na mocny Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku. Jest mniej znany niż RPO, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich, czy RPD – Rzecznik Praw Dziecka, a warto znać jego funkcję. Zajmuje się głównie rozpatrywaniem reklamacji i pomocą w sporach z instytucjami finansowymi, takimi jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy pożyczkowe itp. Warto zgłosić się do Rzecznika Finansowego, gdy nie zgadzasz się z otrzymanym stanowiskiem instytucji finansowej. Gdy nie rozumiesz pism, wiadomości od instytucji finansowej. Również, gdy czujesz się pokrzywdzony jej działaniem, ale nie wiesz jakie są Twoje uprawnienia.

Jakie zadania ma Rzecznik Finansowy?

Funkcję Rzecznika Finansowego pełni zazwyczaj jedna osoba na okres 4-letniej kadencji. Jednak tak naprawdę na działanie tej instytucji składa się szereg specjalistów i ekspertów, by móc jak najsprawniej obsługiwać wnioski. Rzecznik Finansowy, najogólniej rzecz ujmując, zajmuje się reprezentowaniem zwykłego konsumenta w sporze z firmą finansową, która zazwyczaj ma sztab prawników.

 Do zadań Rzecznika Finansowego należy:

  • rozpatrywanie wniosków w przypadkach, gdy zgłoszone roszczenia klienta zostały odrzucone przez ubezpieczyciela, a wypłata odszkodowania została odmówiona lub dokonana w niewystarczającej kwocie. Warto zauważyć, że skargę do Rzecznika Finansowego o interwencję można zgłosić tylko wtedy, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty rekompensaty, co umożliwia rozstrzygnięcie sprawy w ramach postępowania polubownego.
  • wydawanie opinii na temat projektów aktów prawnych dotyczących szeroko rozumianego rynku finansowego, takich jak ustawy i rozporządzenia. Dzięki temu Rzecznik Ubezpieczonych ma możliwość zapobieżenia patologiom na rynku pracy przed ich sankcjonowaniem przepisami, zwłaszcza gdy przepisy są nieprecyzyjne.
  • W nawiązaniu do poprzedniego punktu, Rzecznik występuje do właściwych organów, aby skłonić je do podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie przepisów dotyczących rynku finansowego.
  • Informowanie właściwych organów, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), o wykrytych lub potencjalnych nieprawidłowościach.

Rzecznik pomaga również w  etapie pisania reklamacji lub odwołania do instytucji finansowej. Oraz gdy chcesz dowiedzieć się jakie masz prawa. Do Rzecznika również należy zgłaszać wszelkie nieprawidłowości, naruszenia związane z umowami udostępnianymi przez podmioty finansowe.

Postępowanie polubowne, interwencyjne oraz sądowe

Rzecznika Finansowego możesz poprosić o interwencję jedynie w przypadku otrzymania negatywnej decyzji dotyczącej Twojej reklamacji lub braku odpowiedzi ze strony firmy na Twoje żądania. W takiej sytuacji zaleca się złożenie skargi do Rzecznika Finansowego w formie wniosku o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego.

Po otrzymaniu powiadomienia, eksperci przystępują do opracowania argumentacji, której celem jest przekonanie instytucji finansowej do zmiany jej stanowiska. Jeśli apelacja do Rzecznika Finansowego nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, istnieje możliwość rozwiązania sprawy drogą ugody, składając wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego do Rzecznika, lub podjęcie walki o swoje prawa w drodze postępowania sądowego. Wtedy można zgłosić się do niego o wydanie istotnego poglądu w sprawie. Rzecznik nie reprezentuje klientów w sądzie i nie broni swojego stanowiska a jedynie pełni rolę mediatora. Dostarcza opinii i argumentów, które pomagają w rozwiązaniu sporu.

Jak złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego?

Wnioski i zapytania do Rzecznika Finansowego można składać online na stronie https://rf.gov.pl/ lub telefonicznie dzwoniąc na infolinię, lub wysłając zapytanie mailem na adres biuro@rf.gov.pl, lub osobiście w biurze pod adresem: 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87. Zgłaszanie sprawy i wniosków jest całkowicie bezpłatne.

Porady ekspertów udzielane są pod poniższymi numerami telefonów:

22 333 73 28 – w godzinach 9.00-17.00 (poniedziałek) oraz 9.00-14.00 (wtorek-piątek) – dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, assistance), na życie, NNW, domów i mieszkań, turystyczne, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw, rolnych etc.

22 333 73 25 – w godzinach 8.00-16.00 (poniedziałek-piątek) – dyżur telefoniczny prawników z zakresu problemów klientów podmiotów rynku bankowego i kapitałowego, w szczególności klientów:

  • banków krajowych, banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych,
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
  • towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych,
  • instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego,
  • instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych,
  • pośredników kredytów, pośredników kredytów hipotecznych.

Instytucja też szkoli i edukuje na temat instrumentów rynku finansowego. Więcej na temat działania Rzecznika Finansowego dowiecie się na stronie https://rf.gov.pl/

Gdy nie jesteś zadowolony z działalności danej instytucji finansowej i chcesz dochodzić swoich praw, nie wahaj się zgłosić do Rzecznika Finansowego, który odpowie na Twoje pytania i doradzi rozwiązanie.

Szukasz sprawdzonego ubezpieczenia od zaufanych Towarzystw Ubezpieczoniowych? Zgłoś się do Doradcy GSU, który przedstawi Ci kilkanaście ofert i porówna opcje. Postaw na firmę z ugruntowaną pozycją i wieloletnim doświadczeniem, która przybliży Ci szczegóły polisy oraz pomoże zgłosić wniosek do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego