Wypadek na urlopie po alkoholu – co z ubezpieczeniem?

Zeszłego lata popularnością wśród rozszerzeń w wykupywanych ubezpieczeniach cieszyła się klauzula alkoholowa. Wprowadziło ją do swojej oferty kilka znanych towarzystw. Jak działa to rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego i w jakich sytuacjach możemy uzyskać odszkodowanie?

Do tej pory, w większości towarzystw ubezpieczeniowych nieszczęśliwe wypadki, jak i problemy zdrowotne ubezpieczonego, u którego stwierdzono stan nietrzeźwości (czyli wg polskiego prawa – powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi) pozostawały wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznaczało to, że jeśli ubezpieczony po wypiciu alkoholu np. złamał nogę, to towarzystwo odmawiało mu pokrycia kosztów leczenia i nie wypłacało odszkodowania.

Coraz więcej ubezpieczycieli włącza do swojej oferty tak zwaną klauzulę alkoholową. To dodatkowa forma ochrony, którą można wykupić za dodatkową opłatą. Jest to rozszerzenie standardowego ubezpieczenia turystycznego, które obejmuje ochroną zdarzenia, do których doszło, gdy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu. Klauzula alkoholowa dotyczy dwóch elementów polisy turystycznej – kosztów leczenia oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Osoby, które wykupią to rozszerzenie mogą zatem liczyć na to, że ubezpieczyciel pokryje wszelkie opłaty medyczne bez względu na poziom alkoholu we krwi.

Ubezpieczyciel w ramach takiej klauzuli wypłaci również odszkodowanie za uszczerbek poniesiony na zdrowiu w ramach ubezpieczenia NNW, nawet gdy lekarz w raporcie medycznym odnotuje stan nietrzeźwości u poszkodowanego.

Warto również zauważyć, że klauzula gwarantuje odpowiedzialność ubezpieczyciela nawet za wypadki, do których nie doszłoby, gdyby nie wypity wcześniej alkohol. Towarzystwo nie ocenia więc, na ile dane zachowanie było skutkiem wypitych trunków.

Ubezpieczenie z klauzulą działa również w razie śmierci ubezpieczonego.

 

Kiedy klauzula alkoholowa nie zadziała?

Należy pamiętać jednak, że i taka klauzula ma swoje ograniczenia. Nie obejmuje ona bowiem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Oznacza to, że jeśli pod wpływem alkoholu spowodujemy wypadek, w którym ucierpi osoba trzecia, to ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania, nawet jeśli wykupiliśmy klauzulę alkoholową.

Na przykład – jeśli wypiłeś piwo, a potem grałeś w siatkówkę i skręciłeś kostkę, ubezpieczyciel Ci pomoże. Jeśli jednak w czasie tej gry wpadłeś na inną osobę, w konsekwencji czego to ona skręciła sobie kostkę, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci za Ciebie odszkodowania poszkodowanemu.

Klauzula alkoholowa nie ma także zastosowania w przypadku zdarzeń, do których doszło w wyniku łamania prawa czy rażącego zaniedbania. Przykładowo, na klauzulę nie mogą liczyć nietrzeźwi kierowcy czy turyści, którzy wchodzą w niebezpieczne miejsca pod wpływem alkoholu.

 

 

Szukasz dopasowanego do swoich potrzeb ubezpieczenia na wakacyjny wyjazd? Skontaktuj się z najbliższym oddziałem GSU: http://gsu.pl/agenci/