Wypadki chodzą po dzieciach

Wypadki chodzą po ludziach – jak mówi znane powiedzenie. Szczególnie sprawdza się ono, jeśli chodzi o dzieci. Najczęściej do wypadków dochodzi w domu, a w przypadku uczniów – również w szkole. Są to miejsca, które na ogół kojarzą się ze spokojem i bezpieczeństwem, trzeba jednak pamiętać, że nawet tam możemy się znaleźć w sytuacji zagrażającej zdrowiu, a nawet życiu!

Zdecydowanie największa liczba przedmiotów, będących źródłami niebezpieczeństw w domu znajduje się w kuchni. Do jakich wypadków najczęściej tam dochodzi?

 • oparzenia
 • połknięcie detergentu bądź podrażnienie takimi środkami oka lub błony śluzowej
 • skaleczenie ostrym przedmiotem bądź szkłem
 • zatrucie tlenkiem węgla

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadku, należy m.in.:

 • kontrolować regularnie sprawność kuchenki lub pieca
 • używać specjalnych rękawic kuchennych do przenoszenia gorących naczyń
 • uważać, by do rozgrzanego oleju nie dostała się woda
 • używać wszelkich urządzeń zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi
 • kuchnię, a zwłaszcza podłogę, utrzymywać w czystości
 • dobrze zamknięte detergenty trzymać  w niedostępnych dla dzieci miejscach
 • urządzenia elektryczne trzymać z daleka od wody

Poza kuchnią należy pamiętać, by w pomieszczeniach podłogi i schody były czyste i suche, gniazdka elektryczne dobrze zabezpieczone, okna zamknięte – szczególnie w mieszkaniach na wysokich piętrach, a ciężkie przedmioty nie stały wysoko.

Zagrożenia w szkole

Pomimo obowiązujących w placówkach oświatowych regulaminów oraz zasad BHP, do wypadków dochodzi tam niestety dość często.

W roku szkolnym 2017/2018 wypadkom w przedszkolach, gimnazjach i szkołach średnich uległo 54 390 uczniów. Najczęstsze uszkodzenia uczniów podczas zajęć to: złamania – 14121 razy, stłuczenia – 8696, zranienia – 4311.1

Najczęściej do wypadków w szkołach dochodzi w salach gimnastycznych podczas lekcji wychowania fizycznego oraz na korytarzach, schodach oraz boiskach szkolnych – podczas przerw.

Do nieszczęśliwych zdarzeń w szkole dochodzi głównie w wyniku:

 • uderzenia w przeszkodę lub kontaktu z elementami ostrymi i wystającymi
 • zderzenia z  innym uczniem
 • zamierzonego uderzenia, np. w wyniku bójki
 • kontaktu z pracującymi maszynami np. w warsztatach szkolnych
 • porażenia prądem elektrycznym
 • zetknięcia się z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, np. w pracowniach
 • poparzenia gorącymi płynami lub przedmiotami
 • różnych zdarzeń losowych mających miejsce np. w trakcie drogi do i ze szkoły, podczas wycieczek oraz imprez organizowanych przez szkołę

1) https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/dane-statystyczne/uczniowie-dane-statystyczne/

 

Jak zabezpieczyć się na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń? O tym przeczytacie tutaj