Wysokość emerytury w 2024 roku

Co roku w marcu następuje waloryzacja świadczeń emerytalnych uwzględniająca inflację lub koszty życia seniorów. W artykule wyjaśniamy, jakie zmiany czekają emerytów i na jaką podwyżkę mogą liczyć.

Nowy rząd zapowiedział, że waloryzacja emerytur nastąpi 1 marca. Taki obowiązek wynika z zapisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zwykle podwyżka jest ustalana na podstawie jednego z dwóch parametrów: wysokość średniorocznej inflacji konsumenckiej lub tzw. „inflacji emeryckiej”(tak potocznie określa się średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów), przy czym wybierany jest ten, który jest korzystniejszy. Dodatkowo doliczana jest 20 proc. realnego wzrostu płac w roku poprzedzającym i wtedy określana jest o jaki procent zostaną zwaloryzowane świadczenia emerytalne.

Jak podał w styczniu Główny Urząd Statystyczny (GUS), średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 roku wyniósł 11,9 proc. Zatem w 2024 roku emeryci o taki procent więcej otrzymają pieniędzy. Najniższa emerytura zostanie powiększona o prawie 190 zł na rękę.

Wyższy PIT emeryta w 2024 r.

Waloryzacja emerytur sprawia, że niektórzy seniorzy będą musieli zapłacić większy podatek PIT. Zmiany obejmą jednak tych emerytów, którzy teraz pobierają 2300 zł przez co od marca przekroczą 2 tys. 500 zł brutto i będą mieć potrąconą zaliczkę na podatek dochodowy. Waloryzacja sprawi, że przekroczą próg zwolnienia z podatku PIT , który wynosi 30 000 zł rocznie (zapłacą 9 zł zaliczki na PIT). Seniorzy, którzy teraz otrzymują ponad 2,5 tys. zł emerytury, po waloryzacji będą musieli oddawać jeszcze więcej na podatek niż do tej pory.

Dodatkowe wypłaty dla emerytów w 2024 roku

Jako stały element systemu, coroczne świadczenia w postaci tzw. 13. i 14. emerytury stanowią istotny aspekt – przyznawane są zazwyczaj w wysokości minimalnej emerytury. Warto zauważyć, że kryterium określone w przepisach dotyczących 14. emerytury oznacza, że osoby otrzymujące wyższe świadczenia mogą nie otrzymać żadnych środków lub otrzymać je w niższej kwocie, zgodnie z zastosowanym mechanizmem tzw. złotówka za złotówkę.


Wielu polityków nowego rządu zgłasza problem z wysokością emerytur i zgłaszają potrzebę kompleksowej zmiany systemu emerytalnego. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie emerytury obywatelskiej czyli gwarantowanej minimalnej kwoty dla seniorów. Wiele emerytów, żyje na granicy ubóstwa, ponad 365,3 tys. osób pobiera emerytury niższe niż minimalna (od 1 marca to 1445 zł netto). To powinno się zmienić. Wiele wysiłków jest włożone w to, by zabezpieczyć obywateli na okres starości. Ważne jest też to, by każdy Polak odkładał pieniądze na jesień życia i przed osiągnięciem wieku emerytalnego zgromadził odpowiednie środki.

Chcesz zabezpieczyć się finansowo na starość? Szukasz korzystnego ubezpieczenia na życie? Zgłoś się do Doradcy GSU, który zaoferuje Ci odpowiedni pakiet. Dajemy możliwość wyboru spośród wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych i wielu programów ubezpieczenia na życie w Grupach Otwartych.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

Tagi