Zamrożone ceny energii do połowy 2024

Rząd zdecydował, że zamrożenie cen energii będzie kontynuowane do połowy 2024 roku. Obniżka będzie dotyczyć nie tylko większości gospodarstw domowych ale również rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotów użyteczności publicznej oraz obiektów sportowych.

Chodzi o ustawę z dnia 7 grudnia 2023 r. dotyczącą zmian w ustawach mających na celu wsparcie odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Głównym zamierzeniem tej ustawy jest zminimalizowanie wpływu wzrostu cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców, takich jak gospodarstwa domowe, jednostki samorządu terytorialnego i podmioty użyteczności publicznej. Realizacja tego celu ma być osiągnięta poprzez utrzymanie dotychczasowych środków ochrony dla najbardziej wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła, dostarczanie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, a także wprowadzenie dodatkowych poprawek do obecnie stosowanych rozwiązań.

Ustawa weszła w życie z dniem 31 grudnia bieżącego roku i będzie obowiązywać od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. A więc jeszcze przez ponad sześć miesięcy gospodarstwa domowe będą płacić stawki obowiązujące na początku 2022 roku.

Jakie będą ceny energii w 2024 roku?

Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżki, zatem cena jaką zapłaci Polak to 0,41 zł/kWh czyli 412 zł za MWh netto. Ta stawka obowiązuje jedynie do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc., ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku. Eksperci zaznaczają, że obniżone stawki są nierynkowe, gdyż ceny hurtowe są wyższe niż kwota za którą kupujemy prąd.

Zamrożenie cen prądu dla firm

Zgodnie z nowymi przepisami, zarówno samorządy, jak i podmioty użyteczności publicznej mają obowiązek płacić tę samą maksymalną cenę czyli 412 zł/MWh (jest to 0,5 zł brutto za kilowatogodzinę + niezamrożone opłaty za tzw. dystrybucję prądu, tj. kolejne 30-40 groszy). Sejm przyjął także poprawkę, zakładającą, że podobnie jak w 2023 roku, ta stawka będzie również stanowić limit cenowy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników. Dodatkowo, przedstawiciele parlamentu rozszerzyli zakres tego rozwiązania na spółki komunalne zarządzające obiektami sportowymi, takimi jak hale sportowe czy baseny. Nowa ustawa utrzymuje obecne regulacje dotyczące ograniczeń cen gazu i ciepła przez pierwszą połowę roku 2024.

Jaka cena za prąd po przekroczeniu limitu?

  • 1500 kWh – Limit zużycia energii elektrycznej, do którego będzie obowiązywać ww. zamrożona cena, na pół roku dla gospodarstw domowych. 
  • 1800 kWh  – limit, który będzie obowiązywać dla gospodarstw domowych, w których jest osoba z niepełnosprawnością (),
  • 2000 kWh – dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników. 

Podobnie jak dotychczas po przekroczeniu limitów będą obowiązywać ceny maksymalne (dla gospodarstw domowych będzie to 693 zł/MWh).

Czy będą dopłaty do energii?

W pierwszej połowie 2024 roku będą obowiązywać dodatki osłonowe dla najuboższych odbiorców energii – do połowy tegorocznej kwoty za cały 2023 r. powiększonej o wskaźnik inflacji z 2022 r. (14,4 proc.). Przeczytaj więcej tutaj.

Te mechanizmy osłonowe mają być finansowane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Jednak nowością są źródła finansowania Funduszu. Ma to być m.in. Fundusz COVID-19 zasilany z odpisu gazowego.

Potrzebujesz ubezpieczenia swojej nieruchomości? Zgłoś się do doradcy GSU po korzystną polisę.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego