Jak uchronić się przed bankructwem biura podróży? cz. II

W jaki sposób możesz sam zadbać o bezpieczeństwo swoich wakacji?

 

Zabezpiecz się dodatkowo usługą chargeback

Kupując wycieczkę w biurze podróży, warto zapłacić za nią kartą kredytową Visa lub Mastercard. Ich posiadacze mogą skorzystać bowiem z procedury reklamacyjnej chargeback. Na czym ona polega? Na wniosek klienta bank, którego kartą dokonano płatności za wakacyjny wyjazd, zwraca turyście wpłacone przez niego środki. Ma to jednak miejsce dopiero wtedy, gdy nie otrzyma on wcześniej pieniędzy, w wyniku działań marszałka województwa.

 

Ubezpiecz się sam!

Bankructwo biura podróży to nie jest jedyny problem, który może nas spotkać. Biura podróży oferują klientom ubezpieczenie, ale zwykle ma ono podstawowy zakres. Jeśli zwichniesz nogę czy dopadnie Cię zemsta faraona, to prawdopodobnie uzyskasz niezbędną pomoc i nie będzie z tym większego problemu. Jeśli jednak zdarzy Ci się poważniejszy wypadek czy zachorowanie, ubezpieczenie podstawowe z biura podróży może nie wystarczyć. Zawsze bierz pod uwagę rozszerzenie ubezpieczenia i pamiętaj że suma ubezpieczeniowa rzędu 50 tys. złotych jest absolutnie niewystarczająca. Nawet i 300 tys. złotych może wynieść koszt leczenia za granicą czy transport medyczny do kraju.

 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży

Ubezpieczenie podróżne jest niezbędną polisą, która jednak w żaden sposób nie zabezpiecza interesów ubezpieczonego w momencie, gdy biuro podróży ogłosi upadłość. Oznacza to, że w ramach posiadanej polisy turystycznej nie można ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie podróżne charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony podstawowej. Można do niego dokupić dodatkowe warianty, otaczając się pełną ochroną w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, do których może dojść podczas wakacyjnego urlopu.

Polisa turystyczna w najbardziej podstawowym wariancie uwzględnia wyłącznie koszty leczenia. W ramach takiej polisy towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie koszty wizyt lekarskich, leczenia medycznego czy transportu medycznego. Opcje dodatkowe uwzględniają:

 • NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, gdy dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • OC (odpowiedzialność cywilna ) – towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej przez ubezpieczonego
 • Assistance – uwzględnia pomoc w nagłych sytuacjach
 • koszty ratownictwa i poszukiwania – ubezpieczyciel pokryje koszty, gdy trzeba będzie przeprowadzić akcję ratownictwa lub poszukiwania ubezpieczonego,
 • sprzęt sportowy – towarzystwo ubezpieczeniowe przejmie na siebie finansową odpowiedzialność za sprzęt sportowy, gdy np. zostanie skradziony lub uszkodzony
 • bagaż podróżny – ubezpieczyciel przejmie na siebie finansową odpowiedzialność, gdy dojdzie do kradzieży lub zniszczenia bagażu

 

Nie zawsze także rezygnacja z opłaconego wyjazdu jest winą biura podróży. Może to być także niespodziewana utrata pracy czy nagłe zachorowanie bliskiej osoby. W efekcie możemy stracić całą kwotę wpłaconą na konto touroperatora. Zapobiec utracie pieniędzy może ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży.

Jeżeli przyczyna rezygnacji z podróży będzie zgodna z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), turysta może liczyć nawet na 100% zwrot środków ze strony ubezpieczyciela. Zwykle polisa refunduje wydatki związane z rezygnacją bądź przerwaniem wyjazdu, a także odwołaniem rezerwacji noclegu czy biletu lotniczego. Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe pokryją koszty rezygnacji z powodu:

 • śmierci, nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, ciąży i związanych z nią powikłań ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej mu w podróży
 • poważnej szkody na mieniu (np. spowodowanej klęską żywiołową, katastrofą bądź kradzieżą), która wymaga obecności ubezpieczonego
 • kradzieży dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia podróży (np. paszportu lub dowodu osobistego)
 • wypowiedzenia umowy przez pracodawcę
 • wyznaczonej daty rozpoczęcia nowej pracy (w przypadku osób wcześniej bezrobotnych) przypadającej na czas podróży

Zakres ochrony polisy za dodatkową opłatą można znacznie rozszerzyć. Niektórzy ubezpieczyciele m.in. pokryją również koszty rezygnacji z podróży, jeśli doszło do niej z powodu:

 • wyznaczonego terminu egzaminu poprawkowego
 • konieczności stawienia się na rozprawę sądową
 • uczestnictwa ubezpieczonego i osób towarzyszących w procedurze pobierania szpiku kostnego
 • innych zdarzeń losowych – są one definiowane jako niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia przyszłe i niepewne, które miały miejsce w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 

Podsumowując, przed wyborem biura podróży oraz konkretnej wycieczki, należy dokładnie sprawdzić w ewidencji prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, czy biuro posiada zabezpieczenia finansowe na wypadek upadłości. Warto również dowiedzieć się, czy touroperator nie ma zaległości wobec swoich kontrahentów oraz poczytać opinie o biurze na forach i stronach o tematyce podróżniczej. Dodatkowo warto samodzielnie ubezpieczyć się na wypadek konieczności rezygnacji z podróży – najlepiej zaraz po zakupie wycieczki (maksymalnie do 7 dni od daty zawarcia umowy).

 

Przeczytaj również, jak sprawdzić biuro podróży przed zakupem wycieczki: https://gsu.pl/jak-uchronic-sie-przed-bankructwem-biura-podrozy-cz-i/